Grajdół Festiwal 2023: Sąsiedzi
Wojewódzki Dom Kultury / Rzeszów
Scena Centrum / Otwock
Reggae nad Wisłokiem / Rzeszów
Szalona Gęś Festiwal / Kraków
Festiwal Granatowe Góry / Wisła