Utwory

PROJEKT.KOLBERG
Posłuchaj na:
1 Goniony
2 Dreptany
3 Strojony
4 Nieokrzesany
5 Błądzony
6 Bujany
7 Zasiany
8 Ciosany
9 Łupany
10 Kołysany
11 Szlochany
12 Żegnany
13 Gwizdany

Posłuchaj na

Infidelis

PROJEKT.KOLBERG to projekt koronkowy, pełen improwizacji – nic tu nie jest dosłowne.

To połączenie kilku dziedzin sztuki – muzyki, plastyki i filmu.

W fizycznym tego zjawiska znaczeniu, PROJEKT.KOLBERG to dwie płyty – jedna z muzyką (ETNOGRAMY), druga z obrazem (KOLEKCJONER).

Obydwie inspirowane są działalnością Oskara Kolberga, który jako najsłynniejszy polski folklorysta, etnograf i etnomuzykolog, całe życie poświęcił na zbieranie i usystematyzowanie kultury ludowej ziem polskich.

Projekt składa się z dwóch części.

Pierwsza to ETNOGRAMY – współczesne interpretacje muzyki ludowej ze zbiorów etnograficznych Oskara Kolberga, wykonywane na staropolskich instrumentach – suce biłgorajskiej i fideli płockiej przez duet InFidelis, czyli Helenę Matuszewską oraz Martę Sołek. Interpretacje nie są próbą wiernego odtworzenia tradycji wykonawczych. Melodie ludowe „wskakują” w różne style muzyczne, są przewracane na lewą stronę, zapętlane. Czasem są najważniejszą częścią utworu, a czasem bywają jedynie tłem. Dawne ludowe instrumenty – suka i fidel są wykorzystywane w niekonwencjonalny sposób, a nawiązaniem do transowości muzyki ludowej i jej zapętlania jest wykorzystywany przez InFidelis looper.

Druga część to etiuda animowana KOLEKCJONER – prezentacja postaci Oskara Kolberga, stworzona przez Kamilę Grzybowską-Sosnowską oraz Mirka Sosnowskiego .

Projekt jest realizowany ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach stypendium „Młoda Polska”.

Rodzaj
Artysta
Gatunek

Data wydania

September 18, 2015

Wydawca

AKW Karrot Kommando

Album CD + DVD

Numer katalogowy

KK80