Scena Zgrzyt / Olsztyn
Mjazzga / Elblag
Wooltura / Łódź
Słowianin / Szczecin
Scena pod Minogą / Poznań
Alchemia / Kraków