Sokół. Niżańskie Centrum Kultury / Nisko
Tarnowskie Centrum Kultury / Tarnów
Łaski Dom Kultury / Łask