Szczegóły

Data:

04/05/2024

Miejsce:

Rynek Staromiejski / Toruń

O koncercie

https://www.tak.torun.pl/co-robimy/wydarzenia-2024/majowka-miejska-2024/torunska-majowka-2024-zazywajkultury/