BARdzo Bardzo / Warszawa
Park Kajetana Koźmina / Piotrowice
Błonia pod Zamkiem / Lublin
Rynek / Radzionków
Józefów na Roztoczu
Chata Numinosum / Warszawa
Młynowa / Białystok
Dom Ludowy / Zaścianki
Folkowisko / Gorajec