Roberto Delira I Kompany

11 stycznia, 2023
 
r.D&K (roberto DELIRA & Kompany) to nowy projekt Roberta Jaworskiego – twórcy m.in zespołów: Żywiołak, ich troLe i byłego muzyka Kapeli ze wsi Warszawa.

Wszystkie dokonania artystyczne Jaworskiego skoncentrowane są wokół szeroko pojmowanej muzyki heavyfolk, folkrock.

Przyczynkiem do kolejnej odsłony artystycznej tej muzyki stał się fakt zrekonstruowania przez Jaworskiego instrumentu ze średniowiecznych wykopalisk Gdańskich – „gęśli” , która to dzięki dostosowaniu jej do grania smyczkowego, nazwana została przez Jaworskiego „gęślą smyczkową”.

Osnową muzyczną dla gęśli smyczkowej stały się inne instrumenty dawne takie jak liry korbowe, różnego rodzaju skrzypce oraz inne instrumenty hybrydyczne zbudowane na bazie instrumentów dawnych: lutnia długoszyjkowa, baraban symfoniczny.

Muzycy z którymi Jaworski nawiązał kolejną współpracę okazali się być dobrze zaprawieni w „bojach koncertowych” oraz powiązani w różny sposób ze sztukami wizualnymi.

 

  • Ewa Łukasiewicz – wokal, lira korbowa (teatr Kana, Szwalnia, Teatr Nowy – Łódź, zespół ich troLe)
  • Katarzyna Kapela – wokal, skrzypce, skrzypce barytonowe(teatr Gardzenice, projekty związane z muzyką ludową).
  • Tomasz Waldowski – baraban, perkusja, perkusjonalia (zespoły Klezmafour, Way No Way, Sharena, Iwona, liczne składy jazzowe)
  • Dariusz Goc – lutnia długoszyjkowa, bas (zespół Fonofobia, Mordewind)
  • Robert Jaworski – wokal, gęśla smyczkowa, lira korbowa, fidel renesansowa ,skrzypce (zespoły Żywiołak, ich troLe, Kapela ze wsi Warszawa, troL Schuttenbach, współpraca z różnymi grupami teatralnymi).

 

Muzyka r.D&K to opatre na szerokiej stylistyce i charakterystyczne dla Jaworskiego „ciemne” opracowania muzyki ludowej kręgu Bałtyckiego powiązane z poezją i fragmentami opracowań historycznych oraz własne kompozycje słowne i muzyczne nawiązujące do tego stylu.